Дълго време отказвах да повярвам в смисъла от картите Таро, казвайки че това са просто едни карти.


карти Таро, tarot   Но всъщност в един момент почнах да се занимавам на майтап с тях и да гледам на желания на мои приятели. Забелязах, че за определен човек въпреки, че въпросите бяха различни някои от картите се повтаряха. В последствие ставаше ясно, че символизма, който носеше картата беше доста актуален за питащия в личен план в този момент. Отговора дойде от само себе си – няма случайни неща. Винаги съм го твърдяла, а в същото време не ми е идвало на ум, че и картите, които се падат не са случайни!


   Освен своя предсказателен смисъл, картите Таро ни дават възможност да се докоснем до света по един по различен (интуитивен) начин и да предадем нов смисъл на дадена ситуация.


   Те са ключ към нашето подсъзнание и ни дават възможност за връзка с него. Всички знаем, че отговорите са вътре в нас, но често активният ни мисловен процес не ни позволява да се докоснем до необходимото ни знание.


Таро карта,tarot card   Картите Таро не ни дават готови отговори, но ни дават яснота относно посоката, в която се движим. Освен това те са път към себе си и ни дават възможност да видим неща, които не сме осъзнавали за себе си. Таро ни дава възможност честно да погледнем проблема или ситуацията и да се докоснем до истинската й същност.


   Таро не е средство да прехвърлиш своята отговорност на други или да получиш готови решения. Таро е средство да откриеш невидимото в себе си, да откриеш скрития си потенциал и възможните посоки, по които можеш да поемеш. Таро може да подскаже откъде можеш да получиш помощ в дадена ситуация, да видиш изход там където преди не си го виждал и да откриеш подкрепа там, откъдето не я очакваш.Ако сте готови да питате и да получите отговори картите Таро са насреща!