Ако искате да се радвате на добро здраве и емоционална стабилност рейки е средството, което ще ви помогне да постигнете това!


рейки, reiki

   Всичко във вселената е енергия. Рейки е лечебна енергия служеща за хармонизиране, балансиране и лечение на човек и заобикалящия го свят.


   Тя пробужда човек отвътре. Дава му сила да се справя с проблемите, които възникват в живота му, а също така и вяра в себе си.


   Рейки ни помага да намерим своя път в живота и да придобием смелостта и вярата да го следваме. Да бъдеш воден от любовта е нещо, което хората трудно си представят, че могат да осъществят във времето, в което живеем. Но това е напълно възможно, защото ние сме Божествени творения и такова е предназначението ни – да даряваме и да получаваме любов.


    Предаването на рейки енергията се осъществява чрез инициация от рейки мастер. Традиционно Рейки се предава в три степени:


   Първо ниво създава „енергийния канал” и се усвояват основните принципи на рейки, даване на енергия на себе си и на други хора. Веднъж инициирани, енергията остава с нас за цял живот и ние можем да я използваме неограничено.


   Второ ниво увеличава количеството на провежданата енергия, научаваме се да предаваме енергията на разстояние чрез символите на рейки.


   Трето ниво е мастерското ниво. При него се придобива възможност за провеждане на максимално количество енергия и се дава символа за иницииране на други хора (учителско ниво).


рейки, чакри

   Рейки е открито от Микао Усуи. По същият начин Исус изцелил много болни, които идвали при него за помощ.


   Самата дума Рейки означава духовната енергия на Вселената и се състои от два йероглифа: Рей и Ки. Рей е божествено съзнание, мъдрост, идваща от Бога. Ки (чи, прана) - жизнената енергия, която е присъща на всичко живо на земята. Рейки е състояние, възникващо при съединението на земята и небето, при което човек се явява проводник, съединяващ ги в едно цяло.


   Процесът на оздравяването става на всички нива и не изисква никакво вмешателство отвън.


   Лечебната система Рейки възстановява в човека равновесието на всички системи и вътрешната хармония на целия организъм, изцелява физическото тяло, емоциите, ума и душата, връща чувството за спокойствие, безопасност и просперитет.


Системата Рейки е абсолютно безопасна не само за пациента, но и за лечителя,
тъй като от този прост и естествен метод за духовно изцеление
и самоусъвършенстване, може да се ползва всеки човек.